Het wonder van mijn bestaan – Zondag 23 juli 2023Elke zondag om 10 uur begint op dit YouTube kanaal een livestream met de kerkdienst van de NGK Rehobothkerk te Utrecht-centrum. Zing, lees en luister mee om God en elkaar te ontmoeten. De voorganger van vanochtend is ds. J.M. Batteau uit IJsselstein.

We hopen op een fijne dienst!


0:00 Inloop
2:50 Welkom
3:40 Votum / groet / gezongen amen
6:40 Zingen: GK(2017) Ps 139: 1, 6
8:45 Wet
12:50 Zingen: LB(2013) 130c: 1, 2, 3, 4
16:08 Gebed
20:05 Kindermoment
22:40 Kinderlied: Toontje hoger
26:01 Schriftlezing (en tekst): Psalm 139
29:26 Preek: Het wonder van mijn bestaan
57:46 Zingen: Opw 599
1:02:10 Mededelingen
1:03:30 Gebed en voorbede
1:07:50 Collecte (doelen: 1. Dit Koningskind; 2. Kerkelijke doelen)
1:09:15 Zingen: GK(2017) Ps 147: 1, 5
1:11:52 Zegen

Wil je meer weten over de Rehobothkerk Utrecht? Elke zondag zenden we hier een kerkdienst uit. Kijk gerust verder op ons YouTube-kanaal of op onze website:

Via de website kan je ook contact met ons opnemen.

source